Geanne van Arkel

Volgens Geanne gaat duurzaamheid over het toepassen van nieuwe waarden zodat je succes  vanuit een ander perspectief ziet. Het gaat over herdefiniëren van de toekomst en tegelijkertijd efficiënter en effectiever op korte termijn zijn om zo een betere, succesvolle en toekomstbestendige onderneming te bouwen. 

Maurice Coen

Onderzoeker en adviseur

De onderzoeks-en adviesactiviteiten van Maurice Coen zijn gericht op de invloed die de energietransitie in de gebouwde omgeving heeft op de organisaties en de samenwerking tussen de belanghouders. Daarnaast is hij ook betrokken bij degree en executive education. 

Hij combineert zijn positie bij Nyenrode met werkzaamheden als onafhankelijke adviseur en was nauw betrokken bij de Energiesprong, een nationaal programma voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en is momenteel onder andere betrokken bij de Stroomversnelling, een marktinitiatief wat is voortgekomen uit dit programma. 

Andy van den Dobbelsteen

Hoogleraar Climate Design & Sustainability

Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability en afdelingsvoorzitter van Architectural Engineering + Technology. Hij heeft in zijn lange loopbaan bij de TU Delft veel onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd. Daarnaast nam hij deel aan verschillende commissies en jury's en heeft veel gepubliceerd en gepresenteerd binnen en buiten de universitaire wereld, op zowel nationaal als internationaal niveau. 

Anke van Hal

Hoogleraar Duurzaam bouwen

Prof. dr. ir. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building and Development bij Business Universiteit Nyenrode waar ze zich richt op de businesscase van duurzaamheid. Zij was tevens als hoogleraar verbonden aan de TU Delft. De focus in haar werk ligt op het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen en wijken met behulp van duurzaamheidsingrepen. Zij is mede-initiatiefnemer van Homemates, het kennisplatform over de derde succesfactor van energievriendelijke renoveren. 

André Nijhof

Professor Duurzaam Ondernemen & Stewardship

Prof. Dr. André Nijhof is hoogleraar Duurzaam ondernemen en Stewardship aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij is oud-voorzitter van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN) en was projectleider in het nationale onderzoeksprogramma naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nederland. Naast zijn werk op Nyenrode is André gasthoogleraar bij UN mandated University for Peace (Costa Rica). 

Jack van der Veen

Hoogleraar op de evofenedex leerstoel Supply Chain Management

Prof. Dr. Jack van der Veen doceert binnen diverse instellingen aan een groot aantal masteropleidingen, executive programma's, seminars en workshops, voornamelijk over Supply Chain Management gerelateerde onderwerpen. Hij heeft vele artikelen gepubliceerd, zowel in internationaal research journals als in managementgeoriënteerde bladen. Ook publiceert hij regelmatig blogs & columns over ketensamenwerking, duurzaamheid en (sociale) innovatie op diverse websites.